No:27 Güney Afrika ve Başka Yerlerdeki Mülteci Kamplarına ve Yerleşimlerine Düzenlenen Askeri Saldırılar

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


1982 (Yürütme Komitesi - 33. Oturum)


No: 27 (XXXIII) GÜNEY AFRİKA VE BAŞKA YERLERDEKİ MÜLTECİ KAMPLARINA VE YERLEŞİM YERLERİNE DÜZENLENEN ASKERİ SALDIRILAR[1]


Yürütme Komitesi,


(a)Yüksek Komiserlik tarafından hazırlanmış olan (EC/SCP/25) notada yer alan uluslararası insani hukukun ilgili ilkelerine saygı gösterilmesinin asli önemini vurgulamıştır;


(b)Yüksek Komiserliğin, kendi yetkisi kapsamında olmak koşuluyla ve Ofis’in insani ve gayri politik yapısını korumak suretiyle, sorunla ilgili diğer kurumların çalışmalarına büyük ölçüde katkıda bulunabileceğine ve bu bağlamdaki sorumlulukları yerine getirmelerine yardımcı olabileceğine duyduğu inancı dile getirmiştir;


(c)Mülteci kamplarına ve yerleşimlerine sürekli olarak yapılan ve Lübnan’da yaşanan son trajik, zalimce ve insanlık dışı olaylarla da gündeme gelerek herkes tarafından haklı olarak kınanan askeri saldırılar sorunu konusunda kaygı duyulduğunu ifade etmiş; mültecilerin bu tür saldırılardan korunmasını ve bu tür saldırıların kurbanlarına yardım edilmesini sağlayacak tedbirlerin alınmasının umut edildiğini belirtmiştir;


(d)Büyükelçi Schnyder’in Yüksek Komiser tarafından, BMMYK’nın ilgisi dahilinde bulunan mülteci kamplarına ve yerleşim yerlerine düzenlenen askeri saldırılarla ilgili sorunun çeşitli yönlerinin ele alınacağı bir araştırma gerçekleştirmek üzere atanmış olmasını memnuniyetle karşılamış ve bu konudaki ilk raporu (EC/SCP/23) taktirle ele alarak bu araştırmanın, mülteci kampları ve yerleşim yerlerinin askeri saldırılara şimdikinden çok daha az maruz kalmasını amaçlayan tedbirlerin alınmasına yardımcı olacağının ümit edildiğini belirtmiştir;


(e)Konunun aciliyetini vurgulayarak Büyükelçi Schnyder’in nihai raporunun en kısa zamanda beklendiğini ve raporun içeriğinin tartışılabilmesi için, Eylül 1983’den daha geç olmamak kaydıyla en kısa süre içinde uygun ortamın yaratılmasının umulduğunu belirtmiştir.  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜN’ÜN ALT KOMİTESİ’NİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.