No:26 Çalışma Grubunun Denizde Tehlike Altında Bulunan Sığınmacıların Kurtarılmasına İlişkin Sorunlar Konusundaki Raporu

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


1982 (Yürütme Komitesi - 33. Oturum)


No: 26 (XXXIII) ÇALIŞMA GRUBUNUN DENİZDE TEHLİKE ALTINDA BULUNAN SIĞINMACILARIN KURTARILMASINA İLİŞKİN SORUNLAR KONUSUNDAKİ RAPORU[1]


Yürütme Komitesi,


(a)Uzmanlardan Oluşan Çalışma Grubunun Deniz Üzerindeki Sığınmacıların Kurtarılması ile ilgili raporunu (EC/SCP/21) ele almıştır;


(b)Denizde tehlike altında bulunan sığınmacıların kurtarılma yükümlülüğünün temel niteliğini yeniden gözden geçirmiştir;


(c)Kıyı Devletlerinin, bandıra Devletlerinin, yeniden yerleşim ülkelerinin ve uluslararası kamuoyunun bir bütün olarak, söz konusu yükümlülüğün farklı yönlerinin yerine getirilmesine yardımcı olacak uygun çalışmaları yapmasının önemini vurgulamıştır;


(d)Denizdeki sığınmacılarla ilgili sorunların çözümünün sadece hukuk kuralları bağlamında değil, karşılaşılan zorlukları olabildiğince bertaraf etmeyie amaçlayan fiili düzenlemeler aracılığıyla aranması gerektiğini ele almıştır;


(e)Uzmanlardan Oluşan Çalışma Grubu’nun raporunda bu tür düzenlemelerin yapılmasına yönelik bir dizi öneri bulunduğunu belirtmiş ve BMMYK’ni bu önerilerin uygulanabilirliğini incelemeye davet etmiştir;


(f)Yüksek Komiser tarafından sunulmuş olan ön rapor üzerinde durmuş (EC/SCP/24) ve BMMYK’den, konu ile ilgili çalışmalarını devam ettirmesini ve otuz dördüncü oturumda Uluslararası Koruma ile ilgili Alt Komite aracılığıyla Yürütme Komitesi’ne bir rapor sunmasını istemiştir.  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜN’ÜN ALT KOMİTESİ’NİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.