No:20 Denizdeki Sığınmacıların Korunması

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü
1980 (Yürütme Komitesi - 31. Oturum)


No: 20 (XXXI) DENİZDEKİ SIĞINMACILARIN KORUNMASI[1]


Yürütme Komitesi,


(a)Mülteci kamplarına ve denizdeki sığınmacılara yapılan askeri saldırılar da dahil olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerinde mülteciler ve sığınmacıların maruz kaldığı süregelen ve suç unusuru taşıyan saldırıları üzülerekele almıştır;


(b)Güney Çin Denizi’nde deniz üzerindeki sığınmacıların maruz kaldığı, ırza geçme, kaçırma ve öldürmeyi de kapsayan fiziksel ve ahlaki açıdan tahkir edici inanılmaz uygulamalar ve aşırı şiddet içeren ve suç unsuru taşıyan saldırılarla ilgili kaygılarını özellikle ifade etmiştir;


(c)İlgili tüm Hükümetlere, ister açık denizlerde ister kendi karasularında olsun, bu tür suç unsuru taşıyan saldırıları önlemek amacıyla uygun tedbirlerin alınması için acil çağrıda bulunmuştur;


(d)Bu tür suç unsuru içeren saldırıların tekrarlanmasını önlemek için Hükümetlerin aşağıdaki tedbirleri almalarının yararlı olacağını vurgulamıştır;


(i)bölgede sığınmacıları taşıyan teknelere yapılan saldırıları önlemek amacıyla, bu tür saldırıların bulunduğu alanlar dahilinde deniz ve hava devriyelerinin sayısının artırılması da dahil olmak üzere, hükümetlerin almış oldukları tedbirleri arttırması;


(ii)bu tür suç unsuru içeren saldırılardan sorumlu kişilerin ağır bir biçimde cezalandırılmaları için gereken tüm önlemlerin alınması;


(iii)sığınmacılara karşı düzenlenen bu tür saldırılara kaynaklandığı kara üslerinin yerlerinin tespit edilmesi ve bu tür saldırılarda yer aldığı bilinen kişilerin belirlenerek bu kişiler hakkında yasal takibat yapılmasını sağlamak için gösterilen çabaların artırılması;


(iv)denizdeki sığınmacılara yönelik saldırılarla ilgili sürekli bilgi alışverişinin sağlanması, sorumluların tevkifi ve konu hakkındaki genel bilgilerin düzenli olarak değiş tokuş edilebilmesine yönelik Hükümetler arası işbirliği için gerekli usullerin benimsenmesi;


(e)Hükümetleri, korsanlığın durdurulması ile ilgili genel uluslararası hukuk kurallarını (Açık Denizler konulu 1958 Cenevre Sözleşmesi’nde tanımlandığı üzere) tam olarak uygulamaya çağırmıştır;


(f)Bu tür suç unsuru taşıyan saldırıların kurbanlarına gereken tüm yardımın yapılabilmesi amacıyla Hükümetleri birbirleri ile ve BMMYK ile işbirliği yapmaya çağırmıştır;


(g)Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri’ni, Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ve diğer ilgili organizasyonlarla işbirliği içinde, özellikle deniz üzerinde bulunan ve şiddet eylemlerinin kurbanı olmuş mültecileri korumaya yönelik çabaları yoğunlaştırmak için uluslararası topluluktan etkin bir biçimde işbirliği talep etmeye çağırmıştır.  1. <sup>ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜN’ÜN ALT KOMİTESİ’NİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.</sup>