No:1 Alt Komite’nin Kurulması ve Genel

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1975 (Yürütme Komitesi-26. Oturum)


ULUSLARARASI KORUMA BÜTÜNÜ İÇİNDE
BİR ALT KOMİTE OLUŞTURMAYA YÖNELİK OLARAK
ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI KONUSUNDA
YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN
ALINAN KARARLAR[1]


No. 1 (XXVI) ALT KOMİTENİN KURULMASI VE GENEL

Yürütme Komitesi,


(a)Yüksek Komiser’e bu çok önemli ve ayrıca zor alandaki görevlerini yerine getirmesinden dolayı takdirlerini iletmiş ve mültecilere karşı işlenen çeşitli ve aleni insan hakları ihlalleri konusundaki kaygılarını tümüyle paylaşmıştır;


(b)Birleşmiş Milletlere Üye Olan Devletleri ve üye olmayan Devletleri, mültecilerin korunmasına ilişkin insani ilkelere tümüyle saygı göstermeye ve ayrıca Mültecilerin Statüsü ile ilgili 1951 Sözleşmesi ve bu sözleşmenin 1967 Protokolünün hükümlerine uymaya ve hiçbir mültecinin zulmünden kortuğu bir ülkeye zorla geri gönderilmemesi ilkesine titizlikle uymaya çağıran bir başvuru yapılması konusundaki teklifi tümüyle onaylamıştır;


(c)Mülteci sorununun evrensel niteliğini korumaya yönelik olarak, daha çok sayıda Devletin mültecilerin statüsüyle ilgili uluslararası düzenlemeleri kabul etmesi gerektiğini ve bu düzenlemelerin taşıdıkları lafz ve ruha göre tam olarak uygulanmaları gerektiğini vurgulamıştır;


(d)Bölgesel Sığınmaya dair Sözleşmenin taslağını değerlendirmek üzere, düşünüldüğü gibi tam yetkili temsilcilerin bir konferansta biraraya gelmesini ele almış ve bu konferansla ilgili masrafların Birleşmiş Milletler olağan bütçesinden karşılanmasını önermiştir;


(e)Komitenin yukarıdaki (d) maddesinde ortaya koyulan görüşlerinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na iletilmesini teklif etmiştir;


(f)Aile bütünlüğüne ilişkin temel ilkelere uygun olarak, mülteci ailelerinin üyelerinin menşe ülkelerinden ayrılmalarına izin verilmesi suretiyle, aileleriyle yeniden bir araya gelmeleri için her türlü olanağın tanınması gerektiğini vurgulamıştır;


(g)Yüksek Komiser’in temel koruma sorunlarını tespit etmek amacıyla bireysel olayları araştırma konusunda gösterdiği süregelen çabaları takdirle karşılamış ve Hükümetlerin bu tür sorunların hızla çözümlenmesine katkıda bulunmaları gereğini önermiştir;


(h)İlke olarak yürütme komitesinin oturumları sırasında toplanabilecek ve mülteci korumasının daha teknik yönlerini daha ayrıntılı olarak inceleyerek bulgularını Komiteye rapor etmek üzere bir Uluslararası Koruma Alt Komitesinin kurulmasına karar vermiştir.  1. <sup>Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Döküman No:12A (A/10012 Ek I)’de yer almaktadır.</sup>