No:17 Mültecilerle İlgili Suçluların İadesi Sorunları

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü1980 (Yürütme Komitesi - 31. Oturum)


No: 17 (XXXI) MÜLTECİLERİ ETKİLEYEN SUÇLULARIN İADESİ SORUNLARI[1]


Yürütme Komitesi,


(a)Bir mültecinin ya da mülteci olarak nitelendirilebilecek herhangi bir kişinin iadesinin istendiği durumların özel sorunlara neden olabileceğini ele almıştır;


(b)Genel olarak kabul edilmiş bulunan zulüm riski olan yere geri göndermeme ilkesinin temel niteliğini teyit etmiştir;


(c)Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 1(A)(2) Maddesinde sıralanmış olan nedenlere bağlı olarak mültecilerin, zulüm görmekten haklı nedenlerden dolayı korktukları bir ülkeye eade edilme konusunda korunmaları gerektiğini kabul etmiştir;


(d)Zulüm riski olan yere geri göndermeme ilkesinin, suçluların iadesi ile ilgili anlaşmalarda ve konu ile ilgili ulusal düzenlemelerde, gerektiği gibi gözönüne alınmasını sağlamak amacıyla tüm Devletlere çağrıda bulunmuştur;


(e)Suçluların iadesi ile ilgili mevcut anlaşmaların uygulanmasında da Zlüm riski olan yere geri göndermeme ilkesine gerekli özenin gösterilmesinin umulduğunu belirtmiştir;


(f)Mevcut kararlar bağlamında hiç bir uygulamanın Devletleri, bir uçağa kanun dışı yollarla el konulması, rehin alma ya da insan öldürme gibi ciddi suçları, ulusal yasalar ve uluslararası düzenlemeler doğrultusunda cezalandırma konusunda etkiler biçimde anlaşılmaması gerektiğini önemle vurgulamıştır;


(g)Suçluların iadesi ile ilgili korumanın, mülteci tanımının gerektirdiği kriteleri taşıyan ve Mültecilerin Statüsüne ilişkin 1951 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 1(F)(b) maddesi doğrultusunda mülteci statüsünden çıkarılmamış olan kişiler için uygulandığını vurgulamıştır.  1. <sup>ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜN’ÜN ALT KOMİTESİ’NİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.</sup>