No:14 Genel

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü

1979 (Yürütme Komitesi-30.Oturum)


YÜRÜTME KOMİTESİNİN
ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASINA
İLİŞKİN OLARAK ALDIĞI KARARLAR[1]


No. 14 (XXX) GENEL

Yürütme Komitesi,


(a)Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri tarafından yürütülen uluslararası koruma işlevinin ve bu alanda herhangi bir daraltmaya tabi olmayan ilkelerin asli önemini yeniden vurgulamıştır;


(b)Uluslararası Koruma Bütününün Alt Komitesi tarafından yapılan ve Yüksek Komiserliğinin uluslararası mülteci korumasına yönelik çabalarına uygulamada büyük bir değer katan çalışmaları takdirle karşılamıştır;


(c)Mültecilerin zulüm riski olan yere geri göndermeme ilkesi gözardı edilerek sınırlardan içeri alınmadıklarını veya zulüm görme olasılıkları olan topraklara geri gönderildiklerini ve deniz yoluyla gelen mültecilerin geçici sığınma hakkı dahi verilmeksizin hayati tehlike içinde bırakıldıklarını ve birçok olayda açık denizlerde öldüklerini kaygıyla dile getirmiştir;


(d)Devletlerin kendi bayrakları altında denize açılan gemilerin kaptanlarının, denizde kurtarmayla ilgili olarak kabul edilmiş tüm kurallara itinayla uymasını ve menşe ülkelerini terkeden mülteciler ile zorunlu iç göçe tabi tutulmuş kişilerin zor durumda bulunmaları halinde kurtarılmaları için gereken her türlü önlemi almalarını sağlamak üzere Devletlere çağrıda bulunmuştur;


(e)Güney Afrika mülteci kamplarına son zamanlarda yapılan insanlık dışı saldırıları -ki çocuk ve kadınların da dahil olduğu çok sayıda mültecinin yaşamlarını kaybetmesine ve birçoğunun da fiil ehliyetlerinin sürekli olarak ellerinden alınmasına yol açmıştır- şiddetle kınamış ve mültecileri bu tür saldırılardan koruyarak kurbanlara yardım etmek üzere gerekli önlemlerin alınacağını ümit ettiğini belirtmiştir;


(f)1951 Sözleşmesi ile 1967 Protokolüne başka Devletlerin katılmasının ve bu belgelere hali hazırda katılmış bulunan Devletlerin özellikle mülteci statüsünün belirlenmesi konusunda uygulanacak usullerle ilgili olarak bu belgelerde yer alan hükümleri henüz yürürlüğe sokmamış bulunanların, bu yönde gerekli önlemleri almalarının acil bir konu olduğunu belirtmiştir;


(g)Arusha’da (Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti) 7-17 Nisan 1979’da gerçekleştirilen Afrika’daki Mültecilerin Durumu konulu Konferansın çalışmalarının Afrika’daki mültecilerin korunmasına büyük katkıda bulunacağı düşüncesiyle, bu konferansı büyük takdirle karşılamıştır;


(h)Uluslararası korumanın etkinliğini artırmada mülteci hukukunun yaygınlaşmasının önemini belirlemiş ve bu konuda A/AC.96/INF.159 sayılı dökümanda anlatıldığı üzere, Yüksek Komiserlik tarafından gösterilen çabaları memnuniyetle karşılamıştır;


(i) Ofisin etkinlikleri ve uluslararası koruma alanında ortaya çıkmakta olan sorunlarla ilgili olarak sürekli bilgilendirilme dileğini ifade etmiştir.  1. <sup>Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Döküman No:12A (A/34/12/ Ek I)’de yer almaktadır.</sup>