No:12 Mülteci Statüsünün Belirlenmesinin Sınıraşırı Etkisi

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


1978 (Yürütme Komitesi-29.Oturum)

No. 12 (XXIX) MÜLTECİ STATÜSÜNÜN  BELİRLENMESİNİN SINIRAŞIRI ETKİSİ[1]


Yürütme Komitesi,

(a) Mülteci statüsünün en önemli yönlerinden birinin de 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü ile tanımlanmış olduğu üzere, uluslararası niteliği olduğunu belirlemiştir;

(b) Mülteci statüsünün, bir Taraf Devlet tarafından belirlendikten sonra korunarak sürdürülmesinin istendiğini ifade etmiştir;

(c) 1951 Sözleşmesi’nin çeşitli hükümlerinin, Taraf bir Devlet içinde bulunan bir mülteciye, bir başka Taraf Devlette -bir mülteci olarak- bazı hakları kullanmasına olanak tanıdığı ve bu tür hakların kullanılmasının söz konusu kişinin mülteci statüsünün yeniden tespitine tabi olmadığını belirlemiştir;

(d) Sözleşme’nin 1A(1) Maddesi’ne göre mülteci olarak tanımlanan kişilerin bir durdurma veya hariç tutulma maddesine tabi olmadıkları sürece mülteci statülerini koruduklarını ifade etmiştir;

(e) Mültecilerin, yani Taraf bir Devlet’in çıkardığı Sözleşme Seyahat Dökümanı’na sahip olanların diğer Taraf Devletlere mülteci olarak seyahat edebileceklerini ifade etmiştir;

(f) 1951 Sözleşmesi ile 1967 Protokolü’nün belirgin amacının bir Taraf Devlet tarafından belirlenen mülteci statüsünün diğer Taraf Devletler tarafından da tanınması olduğunu belirlemiştir;

(g) Bu nedenle, bir Taraf Devlet tarafından tespit edilen mülteci statüsünün ancak kişinin Sözleşme koşullarını açıkça yerine getirmemesi halinde (yani ilk başta verilen beyanların sahte olduğu ortaya çıkarsa veya ilgili kişi 1951 Sözleşmesi’nin koşullarına bağlı olarak bir durdurma veya hariç tutulma hükmüne bağlı olursa) sorgulanabileceğini ifade etmiştir;

(h) Ayrıca, Taraf bir Devlet tarafından mülteci statüsünün kabul edilmemesi yönünde verilen bir kararın bir diğer Taraf Devleti söz konusu kişi tarafından mülteci statüsünün tanınması için yapılan yeni bir başvuruyu değerlendirmekten alıkoymayacağını belirlemiştir.


  1. ULUSLARARASI MÜLTECİ KORUMASI İLE İLGİLİ BÜTÜNÜN ALT KOMİTESİNİN TAVSİYESİ ÜZERİNE YÜKSEK KOMİSERLİK PROGRAMININ YÜRÜTME KOMİTESİ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN KARAR.