No:10 Koruma Personeli

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK)

BMMYK Yürütme Komitesi · EXCOM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK Tüzüğü


1977 (Yürütme Komitesi-28.Oturum)


No. 10 (XXVIII) KORUMA PERSONELİ


Yürütme Komitesi,

Yüksek Komiser’in koruma personelini güçlendirmeye devam ederek özellikle BMMYK saha ofislerinde koruma işlevlerini yürütecek elemanları temin etmeye devam edecek olmasından duyulan memnuniyeti ifade etmiş ve Yüksek Komiser’in koruma görevlilerini güçlendirilmesiyle ilgili maliyetin, Yürütme Komitesinin bir sonraki oturumu gerçekleşinceye kadar program rezervinden karşılanmasını (yaptıkları son araştırmanın sonucu olarak İdari Yönetim Hizmetleri tarafından önerilebilecek uygulamalar da dahil olmak üzere tüm ilgili etkenlerin göz önüne alınmasından sonra) onaylamıştır.