Kapsam Dışı Bırakma Maddeleri

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

 Aksi halde mülteci statüsü kriterine uygun olacak kişilerin uluslararası korumadan faydalanmasını engelleyen kanuni hükümler. 1951 Sözleşmesi'nde kapsam dışı bırakma madeleri, Madde 1D, 1E ve 1F'de yer alır. Sözkonusu maddeler, şu kategoriler için geçerlidir: BMMYK dışındaki bir BM organından koruma veya yardım alan kişiler; ikamet ettikleri ülke vatandaşlığına sahip sayılarak hak ve yükümlülüklere sahip olan kişiler; ve barışa karşı suç, savaş suçu, insanlığa karşı suç, ağır bir siyasi olmayan suç veya Birleşmiş Milletler'in amaç ve ilkelerine aykırı fiillerden suç işleyen kişiler.


Kaynak: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin “Mültecilerin Korunması: Sivil Toplum Kuruluşları için Alan El Kitabı”