Irk

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

 Irk terimi, iltica çalışmaları çerçevesinde, günlük konuşma dilinde “ırk” olarak atıf yapılan bütün etnik grupları kapsayacak şekilde en geniş anlamıyla anlaşılmalıdır. Bu terim çoğu kez, daha büyük bir nüfus içinde azınlık olusturan ortak bir soyun belirli bir sosyal grubuna üyeliği de
içerir. Irksal nedenlere dayandırılan ayrımcı muameleler bütün dünyada kınanan en belirgin insan hakları ihlallerinden biridir. Şu halde, ırk ayrımcılıgı zulmün varlığını belirlemede önemli bir unsur oluşturur.


1951 Sözleşmesi kapsamında ırk ayrımı çoğu kez zulüm anlamına gelir. Bu durum, ırk ayrımı sonucu kişinin insan olarak değerinin, en temel ve vazgeçilmez insan hakları ilkeleri ile bagdaşmayan ölçülerde zarar görürse veya ırk ayrımınından kaynaklanan engellerin görmezlikten
gelinmesi ağır sonuçlar doğurursa oluşacaktır.


Belirli bir ırksal gruptan olma, genellikle tek başına mülteci statüsü talebinin haklılığı için yeterli neden sayılmaz. Ancak grubu etkileyen belirli faktörler sebebiyle, bu gruba mensubiyetin zulüm korkusuna temel oluşturmaya yeterli olacağı durumlar olabilir.
Kaynak: Mülteci Statüsünün Belirlenmesinde Uygulanacak Ölçütler ve Usuller Hakkında Elkitabı; BMMYK, Ağustos 1998