IGAM - Ezidi Mülteciler Raporu ve Bulgaristan Sınırına Yığılma Nedenleri

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (IGAM) tarafından 2015'te yayınlanan "Şırnak, Siirt, Batman ve Diyarbakır’da Yaşayan Ezidi Mülteciler Raporu ve Bulgaristan Sınırına Yığılma Nedenleri" başlıklı raporun Giriş bölümünü aşağıda bulabilirsiniz.


Raporun Türkçe tam metni için tıklayınız..


Giriş

Bu rapor, Sivil Düşün Avrupa Birliği Programı Aktivist Desteği kapsamında Avrupa Birliği desteği ile İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) tarafından hazırlandı. İGAM, iltica ve göç alanında araştırmalar yapmak raporlar hazırlamak, tartışma ortamları yaratmak, veri tabanları oluşturmak ve ağ kurma çabalarında bulunmak gibi amaçlar taşımaktadır.

Raporun nihai amacı Ağustos 2015’te İŞİD (DAEŞ) saldırıları karşısında Roboski bölgesinden (Şırnak İli’nin Uludere ilçesine bağlı Ortasu ve Gülyazı köyleri) kaçarak kitle halinde Türkiye’ye sığınan 30,000 kadar Ezidi’nin yaşamlarını sürdürebilmeleri için yeni yardım kaynakları bulunmasına katkıda bulunmaktır. Büyük bir fon bulmak amacıyla hazırlanacak kapsamlı bir projenin güncel bulgu ve verilere dayanması gerekir. 2015 yılının Ocak ayı itibarıyla, Ezidi mültecilerin sayıları, nerelerde yaşadıkları, yaşam koşulları, hukuki statüleri, yardımların nasıl bir mekanizmayla sağlandığı, temel ihtiyaçları ve ileriye dönük planları-beklentileri bölge belediyeleri dışında net olarak bilinmiyordu. İGAM olarak bir durum tespiti niteliğinde bir araştırma yapılması görevini üstlendik ve bunun için Sivil Düşün Programı’na fon için başvurduk. Sağlanan fonla bu hızlı araştırmayı hazırladık. Bu arada raporun da ortaya koyduğu gibi Haziran ayı geldiğinde Ezidi mültecilerin karşılaştıkları ağır koşulların yanında uluslararası korumadan ve kalıcı çözümlerden mahrum olmaları, onları Bulgaristan sınırına yönelik ikinci bir göçe zorladı. 26 Haziran 2015 gecesi itibarıyla 3 otobüslük ilk kafile Diyarbakır’dan Edirne’ye yola çıktı. Amaçları, bir daha geri gelmemek üzere özgür ibadet edecekleri, güvenli topraklara gitmekti.

Projenin amacı, Türkiye’ye 2014 yılı yaz aylarında sığınan Ezidi mültecilerle ilgili bilgileri toplamaya ve 2015 yılı Mayıs ayı itibariyle bir durum tespiti yapmaya çalışmaktı. Sayıları, yaş ve cinsiyet dağılımları, yaşam alanları, yaşam koşulları, onlara yardım eden kurum ve kuruluşlar, geleceğe dair niyetleri ve hukuki statüleri açısından bu durum tespitinin yapılması hedeflendi. Araştırma fonu almak amacıyla Sivil Düşün programına 23 Şubat 2015 tarihinde yaptığımız başvuruda, yapılması planlanan araştırma şu ifadelerle özetlendi;

“1) Türkiye’deki Ezidi nüfus hakkında (mevcut sayılar, kayıt imkânları, kampların durumu, geri dönüş-Türkiye’de yerleşme-Avrupa’ya gitme konusundaki istekler, vb.) bilgiler yetersiz ve münferittir.

2) Herhangi bir yardım programı başlatabilmek için bir profil çıkartma ve ihtiyaç/tutum analizi yapmaya acil ihtiyaç vardır.

3) Böyle bir araştırmayı kısa sürede İGAM, bölge belediyeleri ile işbirliği halinde gerçekleştirebilir.

4) Bu araştırmanın sonuçları daha kapsamlı bir yardım projesi için fon arama çabalarına temel oluşturabilir.

İGAM, bu gelişmeler çerçevesinde, bir mülteci grubuna insani yardıma yönelik daha çok paydaşlı büyük bir projenin ilk aşaması olarak Sivil Düşün’e bu projeyi sunmaktadır. Projeyle, bir yardım programının ön hazırlığını teşkil etmenin yanı sıra, Ezidi mülteci göçü ve Ezidi toplumu hakkında Türkiye’deki ilk sistemli bilgiyi de sağlanmış olacaktır”.
Raporlar.jpg
Raporlar

Konuya Göre: Türkiye · Suriye · Yunanistan · Avrupa · Ortadoğu · Afrika · Asya · LGBTT · İklim Mültecileri
Yıllara Göre: 1989 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004· 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022