GİGM - Türkiye Göç Raporu 2013

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "2013 Türkiye Göç Raporu"nun Giriş bölümünü aşağıda bulabilirsiniz.


Raporun Türkçe tam metnini pdf formatında indirmek için tıklayınız.


---


SUNUŞ


Türkiye, coğrafi ve stratejik konumu sebebiyle tarih boyunca kitlesel sığınma hareketleri de dâhil olmak üzere geniş anlamda göç hareketlerinin nihai durağı olmuş ve milyonlarca göçmene ev sahipliği yapmış, özellikle son yıllarda artan ekonomik gücü ve bölgesel konumu itibariyle, göç alanında hedef ülke haline gelmiştir. Bu durum Türkiye’nin göç konusunda bütüncül bir yaklaşıma olan ihtiyacını gündeme getirmiş ve uluslararası standartlarda, yabancılar ve uluslararası koruma sahipleri için haklar ve güvenceler sağlayan bir kanun hazırlanmasına yol açmıştır. Bu çerçevede, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 4 Nisan 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiştir.

Kanunun kabulü ile göç alanında, güvenliği ve insan haklarını merkeze alan bütüncül bir yaklaşım getirilmiş, yabancılar lehine daha sistematik bir yapı ile çalışan, Türkiye’de göç alanında tek yetkili ve sivil mercii olan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı’na bağlı kuruluş olarak kurulmuş ve 11 Nisan 2014 tarihinde operasyonel hale gelmiştir.

Göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak, bu konularla ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, yabancıların Türkiye’ye giriş ve Türkiye’de kalışları, Türkiye’den çıkışları ve sınır dışı edilmeleri, uluslararası koruma, geçici koruma ve insan ticareti mağdurlarının korunmasıyla ilgili iş ve işlemlerini yürütmekle yetkili kılınan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, yıllık göç raporlarını yayınlamakla da görevlendirilmiştir.

“2013 Türkiye Göç Raporu” Türkiye Cumhuriyeti tarihinde uluslararası göçe ilişkin ilk ulusal resmi göç raporu olarak sunulmaktadır. Bu rapor ileriki yıllarda yayınlanacak ulusal göç raporlarına da öncülük etme özelliği taşımaktadır.

Mevcut raporun hazırlanmasında veri kaynağı olan, geçmişte göç alanında değerli hizmetleri bulunan kurumlara çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunar, 2013 Yılı Türkiye Göç Raporu’nun faydalı olmasını temenni ederiz.


Saygılarımla.

Atilla TOROS

Göç İdaresi Genel Müdürü


Raporlar.jpg
Raporlar

Konuya Göre: Türkiye · Suriye · Yunanistan · Avrupa · Ortadoğu · Afrika · Asya · LGBTT · İklim Mültecileri
Yıllara Göre: 1989 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004· 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022