Göçmen

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

 Göçmen; esas olarak, ülkesinden, zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için değil, fakat ekonomik nedenlerle ayrılan kişiler olarak tanımlanabilir. Göçmenler, vatandaşı oldukları ülkelerin korumasından yararlanmaya devam ederlerken, daha iyi bir yaşam standardına kavuşabilmek için, kendi istekleri ile bu yolculuğa çıkarlar.


Birleşmiş Milletler verilerine göre 2007 yılı başında, dünya çapında 190 milyondan fazla bir göçmen nüfusu mevcuttur ve 64 milyon göçmenin bulunduğu Avrupa, 44 milyon göçmeni ağırlayan Kuzey Amerika ile bu nüfusun yarısından fazlasına evsahipliği yapmaktadır[1]. Göçmenlerden mültecileri ayıran en önemli fark, vatandaşı oldukları ülkeden ekonomik sebeplerle ayrılmış olmalarıdır. Göçmen kabul eden, ekonomik anlamda "gelişmiş" ülkeler, bu kişileri kabul edip etmemekte özgürdür zira bu kişilerin uluslararası hukukun koruması altında olmadıkları kabul edilmektedir. Bununla birlikte, araştırmalar göstermektedir ki, başlıbaşına az gelişmişlik ve yoksulluk insanları ülkelerinden ayrılmaya ve ölümle bitebileceğini çok iyi bildikleri bir yolculuğa çıkmaya iten faktörlerden biri değildir[2]. Ancak iç çatışmalar, etnik ya da dinsel gruplara baskı ve sistematik insan hakları ihlalleri, yoksulluk ile birleştiğinde, bir neden oluşturabilir[3].  1. Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Nüfus Bölümü raporu için bknz; http://www.un.org/esa/population/publications/2006Migration_Chart/2006IttMig_chart.htm
  2. Castels S., Loughna S. ve Crawley H.; "States of Conflict: the cause of forced migration to the EU" Institute for Public Policy Research; Nisan 2003
  3. Oosting D., Bouteillet-Paquet D.; "AB İltica Politikasına eleştirel bir analiz: Tampere'den düşüş"; çev. Helmut Oberdiek; Mülteci Çalıştayları 2004-2005; Uluslararası Af Örgütü; Mart 2008

Temel terimler.jpg
Temel Terimler

Mülteci · Göçmen · Sığınmacı · Vatansız Kişi · İklim Mültecileri · Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişiler · İnsan Ticareti · İnsan Kaçakçılığı · Geçici koruma · Uydu Kent · Kabul Merkezi · Coğrafi Sınırlama · Geri Göndermeme İlkesi · Diğer terimler için tıklayınız...