Avrupa Birliği Türkiye Geri Kabul Anlaşması

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Geri Kabul Anlaşması 16 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen bir törenle imzalandı.

AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşması'nın imzalanmasına ilişkin Konsey kararı 7 Mayıs 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı, AB anlaşmanın onay sürecini tamamlayarak durumu Türk makamlarına bildirdi.

Türkiye ile AB Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmayı Uygun Bulan Tasarı, TBMM Genel Kurulu'nda 25.06.2014 tarihinde kabul edildi.

Türkiye ile Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşması konulu Başbakanlık Genelgesi 16 Nisan 2014 tarihinde, 28974 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

28 Haziran 2014 tarih ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” yürürlüğe girdi.
(Kaynak: Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi)


Türkiye ile Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşması'nın Türkçe metnine ulaşmak için tıklayınız.
Türkiye ile Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşması konulu Başbakanlık genelgesi metnine ulaşmak için tıklayınız.
Türkiye ile Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşması'nın kabulüne ilişkin kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye ile Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşması'nın İngilizce metnine ulaşmak için tıklayınız.


Mülteci Hakları Koordinasyonu tarafından 2014 yılında yayınlanan "Türkiye ile AB Arasında İmza Edilen Geri Kabul Antlaşması’na Dair Tutum Belgesi"


Hukuki metinler.jpg
Hukuki Metinler

Ulusal Mevzuat · Uluslararası Sözleşmeler ve ilgili mevzuat · AİHM Kararları · BMMYK Kılavuz İlkeleri · BMMYK EXCOM Kararları · Türkiye İlerleme Raporları · BM İnsan Hakları Kitapçıkları · Geri Kabul Anlaşmaları · TBMM Genel Kurul Tutanakları · TBMM Soru Önergeleri