Aile Fertlerinin İzinin Sürülmesi

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

Mülteci bağlamında, BMMYK'nın ilgi alanına giren kişilerin, aile fertlerinin ya da yakın akrabaların nerede oldukları hakkında bigi edinme çabasıdır. Kalıcı çözümler bağlamında iz sürme, aileyi tekrar biraraya getirme amacıyla veya sadece aile üyeleri arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için yapılabilir. Uluslararası Kızılhaç Örgütü bu alanda özel olarak görev yapan Merkezi İz Sürme Acentasını yönetiyor.Kaynak: Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği “Mültecilerin Korunması: Sivil Toplum Kuruluşları için Alan El Kitabı” Temel terimler.jpg
Temel Terimler

Mülteci · Göçmen · Sığınmacı · Vatansız Kişi · İklim Mültecileri · Ülkesinde Yerinden Edilmiş Kişiler · İnsan Ticareti · İnsan Kaçakçılığı · Geçici koruma · Uydu Kent · Kabul Merkezi · Coğrafi Sınırlama · Geri Göndermeme İlkesi · Diğer terimler için tıklayınız...