İHOP - Festus Okey Davası Gözlem Raporu

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

 İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) tarafından hazırlanan ve 5 Mayıs 2011 tarihinde yayınlanan Festus Okey Davası Gözlem Raporunun Giriş bölümünü aşağıda bulabilirisiniz.

Raporun Türkçe tam metni için tıklayınız.


Giriş

Türkiye İnsan Hakları Platformu, 20 Ağustos 2007 tarihinde gözaltında tutulduğu Beyoğlu- Taksim Polis Merkezi Asayiş Büro Amirliği’nin ek hizmet binasında, kendisini gözaltına alan polis memurlarından birisinin kurşunu ile ağır yaralanan ve kaldırıldığı Taksim İlk Yardım Hastanesinde ameliyat sırasında yaşamını yitiren Festus Okey’in öldürülmesi ile ilgili açılan davayı insan hakları değerleri açısından izleme kararı almıştır.


Bu değerler, yaşam hakkı, işkence ve onur kırıcı ve aşağılayıcı muamele yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, adil yargılanma hakkı, etkili başvuru hakkı, mülteci hakları ve ayrımcılık yasağı şeklinde belirtilebilir.


İnsan Hakları Platformu, kamu görevlileri tarafından gerçekleştirilen yaşam hakkı ihlallerinde ve işkence yasağına aykırılık hallerinde genel olarak cezasızlık politikasının izlenmesini kabul edilemez nitelikteki politikalar olarak değerlendirmektedir. Bu yöndeki politika ve uygulamaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1. maddesinde yer alan “insan haklarına saygı yükümlülüğü” ile bağdaşmadığı açıktır.


Festus Okey davasının Sözleşme’nin 13. maddesi bağlamındaki “etkili başvuru hakkı” bakımından da sorunlu olan yönlerinin bulunduğu bilgisi kamuoyuna yansımıştır. Olayın cereyan ettiği 20 Ağustos 2007 tarihinden beri işin esasına girilememesi ve Festus Okey’in kimlik bilgilerinin devlet organları tarafından mahkemeye intikal ettirilmemiş olması; Mahkemenin de bu durumu işin esasına girmek bakımından neredeyse zorunlu ön şart olarak algılaması ve bu yönde uygulama yapması, bütün bu sayılan nedenler, İHOP’u konuyla ilgili Rapor hazırlamaya yöneltmiş bulunmaktadır.


Davada müdahil olmak isteyen hiçbir avukatta ailesinin verdiği bir vekâletname bulunmamaktadır. O nedenle de dosyadan evrak  örneği (fotokopisi) almak mümkün olamamıştır.  Bu engel değerli hukukçu, davaya kendisi ve Yeryüzüne Özgürlük Derneği adına şikâyet ve müdahale dilekçesi veren Av. Muhsin Kemal Şimşek’in dosyayı okuyarak aldığı notlarla aşılmaya çalışılmıştır. O nedenle bu raporun hazırlanmasında notlarından yararlanmamıza imkân tanıdığı için kendisine ve inceleme ve açıklamalarını bizimle paylaştığı için Göçmen Dayanışma Ağı'na teşekkür ederiz. Raporun hazırlanmasında Göçmen Dayanışma Ağı'nca yapılan dosya incelemesi ve raporu, duruşma tutanakları ve müdahillerin dilekçelerinden yararlanılmıştır. 26 Nisan 2011 tarihli duruşma raportör avukat Hüsnü Öndül tarafından bizzat izlenmiştir. Raporlar.jpg
Raporlar

Konuya Göre: Türkiye · Suriye · Yunanistan · Avrupa · Ortadoğu · Afrika · Asya · LGBTT · İklim Mültecileri
Yıllara Göre: 1989 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004· 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021