İHAD 2010 Türkiye İltica ve Sığınma Hakkı İzleme Raporu

madde14 sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara

İnsan Hakları Araştırmaları Derneği tarafından yayınlanan ve 2010 dönemini kapsayan Türkiye İltica ve Sığınma Hakkı İzleme Raporunun Giriş bölümünü aşağıda bulabilirsiniz.


Raporun Türkçe tam metni için tıklayınız.
ÖZET

İnsan Hakları Araştırmaları Derneği (İHAD) tarafından Türkiye’de iltica hukuku uygulamaları hakkında düzenli olarak izleme raporları yayınlanmaktadır. İHAD raporları genel olarak ülkedeki mülteci ve sığınmacılarla ilgili elde edilen veriler yardımıyla, iltica mevzuatından kaynaklanan başlıca sorunları izlemekte ve sığınma hukukunun ana hatlarıyla iyileştirilmesi için kamu idaresinin, sivil toplumun ve BMMYK’nın eşgüdüm içinde çalışmalarını önemsemektedir. Bu çalışmalar, iltica alanında faaliyet yürüten resmi ve sivil aktörlerin işbirliği yaparak ortak hareket edebilmelerine olanak tanıyacaktır.


Sığınma alanındaki ulusal mevzuat ile uluslararası standartlar arasında derin boşlukların bulunduğu Türkiye’de sığınma hukukunun güncellenmesi ve mevcut hukuki sorunların giderilmesi konusunda son yıllarda olumlu bir takım gelişmeler yaşansa da bu çalışmalar henüz istenilen yeterlilikte değildir. Bununla birlikte iki yıldır hazırlıkları süren iltica yasası, bu alandaki en önemli yasal düzenleme olarak görülmektedir. Yeni yasasının yürürlüğünden itibaren Türkiye’nin mülteci ve sığınmacıların korunmasında çok daha ileri bir düzeye erişmesi beklenmektedir.


Sayıları arttıkça sorunları da artan düzensiz göçmenlerin temel insan hakları hukuku bağlamında karşılaştıkları güçlükler 2010 yılında da güncelliğini korumuştur. Çok sayıda kişi hukuka aykırı biçimde yakalanarak sınır dışı edilmiş, iltica prosedürüne dahil olmak isteyenler keyfi yöntemlerle engellenmiştir. Uydu kentlerde barınma olanağı bulabilen sığınmacıların eğitim, sağlık, çalışma ve temel insani ihtiyaçlardan yararlanma hususunda ciddi problemleri bulunmaktadır. Refakatsiz küçüklerin ve hassas grupların korunmasında de benzer sorunlarla karşılaşılmaktadır.


İzleme Raporu, iltica alanındaki olumlu gelişmeleri ve yaşanan ilerlemeyi memnuniyetle karşılarken, hukuki, sosyal ve ekonomik sorunların giderilmesi bakımından kamu idaresine ve AB çevrelerine birtakım önerilerde bulunmaktadır.Raporlar.jpg
Raporlar

Konuya Göre: Türkiye · Suriye · Yunanistan · Avrupa · Ortadoğu · Afrika · Asya · LGBTT · İklim Mültecileri
Yıllara Göre: 1989 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004· 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021